Informatika naostro

čtvrtek 10. 1. 2019 a pátek 11. 1. 2019 na PEF MENDELU

Pracovníci Ústavu informatiky Provozně ekonomické fakulty Mendelovy univerzity v Brně pro tebe připravili dvoudenní kurz z oblasti informatiky, kterou si sám zvolíš. Na výběr jsou čtyři oblasti: Počítačové sítě, Mobilní robotika, Počítačová grafika a Databázové systémy.

Kurz je určený primárně pro studenty druhých, třetích a čtvrtých ročníků středních škol. Informatika naostro se uskuteční ve dnech 10. 1. 2019 a 11. 1. 2019.

První den budeš obeznámený s teorií a praxi ve vybrané oblasti. Pracovat budeš ve specializovaných laboratořích PEF MENDELU. Druhý den budou tvoje vědomosti z prvního dne otestovány teoretickým testem a prověřeny praktické dovednosti.

mapy

Proč se přihlásit?

 • Dozvíš se spoustu nových informací ze specializované oblasti, která tě zajímá.
 • Teorii převedeš v praktický výstup.
 • Změříš si svoje vědomosti v dané oblasti jak na praktické, tak teoretické úrovni.
 • Získáš povědomí o studiu informatiky na vysoké škole.
 • Setkáš se s vybavením, které jsi třeba ještě nepoužíval.
 • Budeš pracovat ve specializovaných laboratořích.
 • Seznámíš se s odborníky v dané oblasti.
 • Poznáš nové kamarády se stejnými zálibami.
 • Nejúspěšnější absolventi kurzu budou ohodnocení a získají konkurenční výhodu u přijímacího řízení na PEF MENDELU.

Jak se zaregistrovat?

Vyplň tento formulář nejpozději do 3. 1. 2019.

Pozor, pokud ještě nejsi zletilý/á, je potřeba vytisknout formulář „Souhlas zákonného zástupce s účastí dítěte na kurzu Informatika naostro“, který podepíše tvůj zákonný zástupce a přineseš ho na kurz.

Kurz je zdarma.

Program

project

1. den - čtvrtek 10. 1. 2019

10:00 - 10:50 » Registrace účastníku v átriu budovy Q

11:00 - 12:50 » Kurz dle zvolené specializace (seznámení s hardwarem)

13:00 - 13:50 » Přestávka (oběd)

14:00 - 16:50 » Kurz dle zvolené specializace

od 17:00 » Ubytování na kolejích, Příprava na zkoušení

2. den - pátek 11. 1. 2019

9:00 - 10:50 » Ověření teoretických znalostí (elektronický test)

11:00 - 12:00 » Pauza (oběd, rozdělení do laboratoří)

12:00 - 15:50 » Ověření praktických dovedností

16:00 » Odchod účastníků

Databázové systémy

V oblasti Databázové systémy v rámci Informatiky naostro se budeme zabývat návrhem datového modelu pro zvolenou oblast zájmu. Vysvětlíme si rozdílné pohledy na data a naučíme se, jak správě sestavit datový model tak, aby postihoval logiku daného problému. Naučíme se používat entitně relační diagram (ERD) jako nástroj pro popis konceptuálního modelu databáze. Zaměříme se i na problematiku uchovávání v čase proměnlivých dat a dalších specifických záležitostí. Dále si ukážeme, jak entitně relační model převést do fyzického modelu relační databáze a jak na základě tohoto modelu vytvořit tabulky a další objekty pro fyzické uložení dat.

Technologie a nástroje, se kterými se setkáš:

 • Oracle SQL Developer Data Modeler 4.0 (SW na tvorbu ERD)
 • MySQL Workbench (SW na tvorbu ERD)
 • PowerDesigner (SW na tvorbu ERD)
 • Oracle Application Express (Webová aplikace pro práci s databázovým systémem Oracle)

Co se naučíš:

 • základní koncepty z oblasti databázových systémů
 • tvorba entitně relačního modelu
 • sestavení fyzického modelu relační databáze
 • vytvoření databáze v relačním databázovém systému

Bojíš se, že to nezvládneš?

Pokud máš nějaké zkušenosti s prací s databázovými systémy či s programováním, víš, co je tabulka, primární klíč či dotaz, pak se bojíš zbytečně. Vše je možné nastudovat z dodaných studijních materiálů. Během kurzu ti budou pomáhat zkušení certifikovaní odborníci z oblasti databází.

databaze

Počítačová grafika

V letošním ročníku informatiky naostro se zaměříme na práci s webovými technologiemi. Budeme se zabývat správnou metodikou návrhu webové stránky. Vysvětlíme si, proč je důležité znát cílovou skupinu, pro kterou stránky vytváříme. Vytvoříme jednoduché drátěné modely, ze kterých budeme vycházet při tvorbě grafického návrhu. Při tvorbě návrhu nezapomeneme ani na různá koncová zařízení (velké monitory, tablety, mobilní telefony,…). Grafický návrh následně převedeme do webové podoby. Řekneme si také, co je potřeba udělat, aby námi vytvořené stránky byly na internetu dobře vyhledátelné.

Technologie a nástroje, se kterými se setkáš:

 • Nástroje pro práci s rastrovou a vektorovou grafikou
 • HTML5
 • CCS3
 • jQuery

Co se naučíš:

 • Jak přemýšlet při tvorbě webových stránek (analyzovat požadavky a potřeby zadavatelů).
 • Jak navrhnout drátěný model webu.
 • Jak vytvořit grafický návrh.
 • Jak správně používat značky jazyka HTML5.
 • Jak nastavit vzhled webu pomoci CSS3.
 • Jak oživit stránky pomoci jQuery.
 • Jak přizpůsobit vzhled webu zařízení na kterém je zobrazován.

Bojíš se, že to nezvládneš?

Pokud máš základní zkušenosti s prací grafických editorech, setkal jsi se někdy s jazykem HTML, tak to určitě nebude problém.

grafika

Mobilní robotika

V rámci "Informatiky naostro" si zvol sekci robotika a dozvíš se, jak se programují mobilní roboty. Postavíš si vlastní mobilní robot. Navrhneš si řídicí program, který bude plánovat pohyb robotu. Seznámíš se s různými sensory a naučíš se je využívat pro plnění různých úkolů. Úlohy jsou inspirovány soutěží Eurobot a jsou realizovány na normované hrací desce této evropské soutěže.

Technologie a nástroje, se kterými se setkáš:

 • Roboty postavené na platformě MindStorm NXT
 • Senzorická soustava spolupracující s roboty
 • Řízení pohonů robotu
 • Programovací jazyk Java a knihovna JVM LeJOS
 • Vývojové prostředí Eclipse
 • Tvorba více vláknové aplikace

Co se naučíš:

 • Jak postavit mobilní autonomní robot
 • Jaké senzory jsou vhodné pro jaká prostředí, jak zpracovat informace ze senzorů
 • Jak naplánovat trajektorii robotu
 • Jak naprogramovat řídicí jednotku robotu pomocí objektového přístupu

Bojíš se, že to nezvládneš?

Pokud se zajímáš o programování a máš za sebou prvotní zkušenost se základy programování, pak se bojíš zbytečně. Znalost objektového programování je výhodou, nikoliv podmínkou. Vše je možné nastudovat předem z dodaných studijních materiálů. Během kurzu ti budou pomáhat zkušení odborníci z oblasti mobilní robotiky.

mobilní robotika

Počítačové sítě

Baví tě počítačové sítě? Prošel jsi na své škole výukou sítí nebo Cisco akademií?

Pak toho už docela dost umíš, ale pořád je tu mnoho nového a zajímavého, co se naučit! V letní škole si postavíš vlastní počítačovou síť s IP a video telefonií včetně zajištění kvality přenosu (QoS), naučíš se profesionálně mapovat WiFi sítě a vyzkoušíš si správu datového centra včetně řešení nenadálých výpadků.

Technologie a nástroje, se kterými se setkáš:

 • Cisco Unified Communications Manager Express.
 • Ekahau Site Survey.
 • Cisco VPN, Juniper security gateway, MikroTik firewall.
 • VMware vSphere.

Co se naučíš:

 • Jak svoji síť obohatit o hlasové a video služby
 • Jak se mapuje WiFi síť
 • Jak svoji síť pořádně zabezpečit
 • Jak vypadá datové centrum a co vězí za pojmem Cloud
 • Jak zařídit, aby uživatel nic nepoznal, ikdyž půlka sítě shoří - redundance a load balancing serverů i sítě.

Bojíš se, že to nezvládneš?

Jestli víš, jaký je rozdíl mezi routerem a switchem nebo třeba IP a MAC adresou, tak se bát nemusíš a přijeď! Mj. dostaneš studijní materiál, odkud můžeš základy snadno získat. Navíc Ti budou k ruce certifikovaní odborníci, kteří ti rádi pomohou.

sítě

Formuláře a přílohy

Souhlas zákonného zástupce s účastí dítěte na kurzu Informatika naostro
Popis cesty
Žádost o prominutí přijímací zkoušky

Kdy a kde

Termín

Akce začíná 10. 1. 2019 v 10:00 dopoledne.
Pokračovat budeme 11. 1. 2019 od 9:00 ráno.

Místo konání

Provozně ekonomická fakulta
Mendelova univerzita v Brně
Budova Q
Zemědělská 1
613 00 Brno

Doprava MHD

Na fakultu lze přijet od hlavního vlakového nádraží tramvají číslo 9.
Vystupte na zastávce Zemědělská.

Také můžete od hlavního vlakového nádraží jet autobusem 67.
Pak můžete vystoupit na zastavávce Schodová a následně ulicí Schodovou vyjít přímo pod kampus univerzity.