Informatika naostro

čtvrtek 17. 9. 2020 a pátek 18. 9. 2020 na PEF MENDELU

Pracovníci Ústavu informatiky Provozně ekonomické fakulty Mendelovy univerzity v Brně pro tebe připravili dvoudenní kurz z oblasti informatiky, kterou si sám zvolíš. Na výběr jsou čtyři oblasti: Počítačové sítě, Kolaborativní robotika, Webová grafika a Databázové systémy.

Kurz je určený primárně pro studenty druhých a třetích ročníků středních škol. Informatika naostro se uskuteční ve dnech 17. 9. 2020 a 18. 9. 2020.

První den budeš obeznámený s teorií a praxi ve vybrané oblasti. Pracovat budeš ve specializovaných laboratořích Ústavu infromatiky PEF MENDELU. Druhý den budou tvoje vědomosti z prvního dne otestovány teoretickým testem a prověřeny praktické dovednosti.

mapy

Proč se přihlásit?

 • Dozvíš se spoustu nových informací ze specializované oblasti, která tě zajímá.
 • Teorii převedeš v praktický výstup.
 • Změříš si svoje vědomosti v dané oblasti jak na praktické, tak teoretické úrovni.
 • Získáš povědomí o studiu informatiky na vysoké škole.
 • Setkáš se s vybavením, které jsi třeba ještě nepoužíval.
 • Budeš pracovat ve specializovaných laboratořích.
 • Seznámíš se s odborníky v dané oblasti.
 • Poznáš nové kamarády se stejnými zálibami.
 • Nejúspěšnější absolventi kurzu budou ohodnocení a získají konkurenční výhodu u přijímacího řízení na PEF MENDELU.

Jak se zaregistrovat?

Vyplň tento formulář nejpozději do 13. 9. 2020.

Pozor, pokud ještě nejsi zletilý/á, je potřeba vytisknout formulář „Souhlas zákonného zástupce s účastí dítěte na kurzu Informatika naostro“, který podepíše tvůj zákonný zástupce a přineseš ho na kurz.

Kurz je zdarma.

Program

project

1. den - čtvrtek 17. 9. 2020

10:00 - 10:30 » Registrace účastníků v átriu budovy Q

10:30 » Oficiální zahájení

11:00 - 12:50 » Kurz dle zvolené specializace

13:00 - 13:50 » Přestávka (oběd)

13:40 » Prohlídka fakulty (pro zájemce)

14:00 - 16:50 » Kurz dle zvolené specializace

2. den - pátek 18. 9. 2020

9:00 - 10:50 » Ověření teoretických znalostí (elektronický test)

11:00 - 12:00 » Pauza (oběd, rozdělení do laboratoří)

11:40 » Prohlídka fakulty (pro zájemce)

12:00 - 15:50 » Ověření praktických dovedností

16:00 » Odchod účastníků

Databázové systémy

V oblasti Databázové systémy v rámci Informatiky naostro se budeme zabývat návrhem datového modelu pro zvolenou oblast zájmu. Vysvětlíme si rozdílné pohledy na data a naučíme se, jak správě sestavit datový model tak, aby postihoval logiku daného problému. Naučíme se používat entitně relační diagram (ERD) jako nástroj pro popis konceptuálního modelu databáze. Zaměříme se i na problematiku uchovávání v čase proměnlivých dat a dalších specifických záležitostí. Dále si ukážeme, jak entitně relační model převést do fyzického modelu relační databáze a jak na základě tohoto modelu vytvořit tabulky a další objekty pro fyzické uložení dat.

Technologie a nástroje, se kterými se setkáš:

 • Oracle SQL Developer Data Modeler 4.0 (SW na tvorbu ERD)
 • MySQL Workbench (SW na tvorbu ERD)
 • PowerDesigner (SW na tvorbu ERD)
 • Oracle Application Express (Webová aplikace pro práci s databázovým systémem Oracle)

Co se naučíš:

 • základní koncepty z oblasti databázových systémů
 • tvorba entitně relačního modelu
 • sestavení fyzického modelu relační databáze
 • vytvoření databáze v relačním databázovém systému

Bojíš se, že to nezvládneš?

Pokud máš nějaké zkušenosti s prací s databázovými systémy či s programováním, víš, co je tabulka, primární klíč či dotaz, pak se bojíš zbytečně. Vše je možné nastudovat z dodaných studijních materiálů. Během kurzu ti budou pomáhat zkušení certifikovaní odborníci z oblasti databází.

databaze

Webová grafika

V letošním ročníku informatiky naostro se zaměříme na práci s webovými technologiemi. Budeme se zabývat správnou metodikou návrhu webové stránky. Vysvětlíme si, proč je důležité znát cílovou skupinu, pro kterou stránky vytváříme. Vytvoříme jednoduché drátěné modely, ze kterých budeme vycházet při tvorbě grafického návrhu. Při tvorbě návrhu nezapomeneme ani na různá koncová zařízení (velké monitory, tablety, mobilní telefony,…). Grafický návrh následně převedeme do webové podoby. Řekneme si také, co je potřeba udělat, aby námi vytvořené stránky byly na internetu dobře vyhledátelné.

Technologie a nástroje, se kterými se setkáš:

 • Nástroje pro práci s rastrovou a vektorovou grafikou
 • HTML5
 • CCS3
 • jQuery

Co se naučíš:

 • Jak přemýšlet při tvorbě webových stránek (analyzovat požadavky a potřeby zadavatelů).
 • Jak navrhnout drátěný model webu.
 • Jak vytvořit grafický návrh.
 • Jak správně používat značky jazyka HTML5.
 • Jak nastavit vzhled webu pomoci CSS3.
 • Jak oživit stránky pomoci jQuery.
 • Jak přizpůsobit vzhled webu zařízení na kterém je zobrazován.

Bojíš se, že to nezvládneš?

Pokud máš základní zkušenosti s prací grafických editorech, setkal jsi se někdy s jazykem HTML, tak to určitě nebude problém.

grafika

Kolaborativní robotika

Kolaborativní robotická ramena jsou v současnosti hojně využívána v podnicích, aby zastala manuální práci člověka nebo s ním přímo spolupracovala. Přihlaš se do kurzu kolaborativní robotiky a vyzkoušej si práci s nejpokrokovějšími roboty firmy Universal Robots. Naprogramuj si je jednoduchým skládáním základních bloků nebo interaktivním naváděním, v počítačové simulaci i naživo. Dozvíš se, jaké problémy dokáží tyto inteligentní stroje řešit a vyzkoušíš si zadanou úlohu naprogramovat. Nejsou vyžadovány žádné speciální znalosti z robotiky.Základní znalost programování je výhodou, není však nutná.

Technologie a nástroje, se kterými se setkáš:

 • dvě robotická ramena Universal Robots UR5
 • elektrické adaptivní uchopovače a zápěstní kamera OnRobot
 • měkký uchopovač na stlačený vzduch od firmy Soft Robotics
 • interaktivní vývojové prostředí pro programování pohybů robotů
 • simulační software určený pro offline návrh řídicího programu
 • IR senzorická brána a proximitní senzorická soustava

Co se naučíš:

 • naučíš se pracovat s robotickými rameny a různými uchopovači
 • porozumíš způsobu jejich ovládání, řízení a programování
 • navrhneš řešení několika rozličných základních úloh
 • vytvoříš si vlastní program pro řešení zadaného problému

Bojíš se, že to nezvládneš?

Programování našich robotů je snadné a intuitivní. Vše ti od úplných základů vysvětlí naši proškolení experti a pomohou ti i s náročnějšími úkoly. Důležitý je pouze tvůj zájem o robotiku.

mobilní robotika

Počítačové sítě

Baví tě počítačové sítě? Prošel jsi na své škole výukou sítí nebo Cisco akademií?

Pak toho už docela dost umíš, ale pořád je tu mnoho nového a zajímavého, co se naučit! V letní škole si postavíš vlastní počítačovou síť s IP a video telefonií včetně zajištění kvality přenosu (QoS), naučíš se profesionálně mapovat WiFi sítě a vyzkoušíš si správu datového centra včetně řešení nenadálých výpadků.

Technologie a nástroje, se kterými se setkáš:

 • Cisco Unified Communications Manager Express.
 • Ekahau Site Survey.
 • Cisco VPN, Juniper security gateway, MikroTik firewall.
 • VMware vSphere.

Co se naučíš:

 • Jak svoji síť obohatit o hlasové a video služby
 • Jak se mapuje WiFi síť
 • Jak svoji síť pořádně zabezpečit
 • Jak vypadá datové centrum a co vězí za pojmem Cloud
 • Jak zařídit, aby uživatel nic nepoznal, ikdyž půlka sítě shoří - redundance a load balancing serverů i sítě.

Bojíš se, že to nezvládneš?

Jestli víš, jaký je rozdíl mezi routerem a switchem nebo třeba IP a MAC adresou, tak se bát nemusíš a přijeď! Mj. dostaneš studijní materiál, odkud můžeš základy snadno získat. Navíc Ti budou k ruce certifikovaní odborníci, kteří ti rádi pomohou.

sítě

Formuláře a přílohy

Souhlas zákonného zástupce s účastí dítěte na kurzu Informatika naostro
Popis cesty
Žádost o prominutí přijímací zkoušky

Kdy a kde

Termín

Akce začíná 17. 9. 2020 v 10:00 dopoledne.
Pokračovat budeme 18. 9. 2020 od 9:00 ráno.

Místo konání

Provozně ekonomická fakulta
Mendelova univerzita v Brně
Budova Q
Zemědělská 1
613 00 Brno

Doprava MHD

Na fakultu lze přijet od hlavního vlakového nádraží tramvají číslo 9.
Vystupte na zastávce Zemědělská.

Také můžete od hlavního vlakového nádraží jet autobusem 67.
Pak můžete vystoupit na zastavávce Schodová a následně ulicí Schodovou vyjít přímo pod kampus univerzity.